• Novinky

     • Národný certifikát kvality - eTwinning

     • E-Twinningový projekt "Surprising Customs and Traditions From Around the World" bol ocenený národným certifikátom kvality za rok 2021. Vďaka patrí študentom 2C, ktorí na hodinách ANJ od novembra 2020 do mája 2021 svedomito pristupovali ku plneniu úloh. Každý mesiac sa venovali 2 témam, ktoré sa týkali rôznych zvykov a tradícií typických pre našu krajinu. Zároveň mali možnosť spoznať tradície partnerov z 9 krajín EU a Turecka.

     • Jazykový kvet 2021 - celoslovenské finále

     • Naši žiaci sa i tento rok "postavili" na stupne víťazov v prednese prózy v anglickom a ruskom jazyku: 

      anglický jazyk: 2. miesto Marek Samuel Šimek (PRIMA)

      ruský jazyk: 3. miesto Michal Kováčik (KVARTA)

     • eTwinnng projekty

     • eTwinnigové projekty sa nachádzajú v poslednej fáze. Táto fáza sa nazýva diseminácia t.j. šírenie a oboznámenie verejnosti, čo sme uskutočnili prostredníctvom našej lokálnej televízie TV DK.

     • Život je stretnutie

     • Život je stretnutie. Stretnutie s príležitosťami, radosťami, prekážkami, ale predovšetkým s ľuďmi. Všetky tieto stretnutia robia náš život pestrým, bohatším a zmysluplným.

      A práve v tomto duchu sprostredkovala organizácia Mladiinfo Dolný Kubín nášmu gymnáziu stretnutie s Tamari a Tatiou, dobrovoľníčkami z Gruzínska. Dievčatá sa stretli s našimi študentmi  na hodinách anglického jazyka,  geografie a ďalších predmetoch.

      Ich zásluhou bolo vyučovanie obohatené novými poznatkami o tak pre nás mnohých neznámej krajine, akou je Gruzínsko. Taktiež nám priblížili význam, možnosti a výhody, ktoré dobrovoľníctvo mladým ľuďom prináša.

      Naši študenti ukázali, že komunikácia v anglickom jazyku nie je pre nich prekážka, ale zručnosť, ktorú dokážu uplatniť v reálnom živote. Hoci sme rôzni, znalosť rovnakého jazyka nás spája, otvára nám svety a dáva nám slobodu.

      Preto to robíme, preto Vás učíme.

      Vaši učitelia cudzích jazykov a geografie

     • Víťazstvo v celoštátnom kole Pytagoriády

     • Dňa 3.6.2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo v matematickej Pytagoriáde, kde si mohli zmerať svoje vedomosti tí najlepšími z celého Slovenska. . Vynikajúce výsledky dosiahol Niko Staš zo sekundy, ktorý vyhral svoju kategóriu P7 a vo vyššej kategórii P8 dosiahol 4. miesto. 

      Nikovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku

     • 7.- 8.6. 2021 výborne reprezentoval našu školu na celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku Lukáš Šuda z Tercie, ktorý sa stal jej úspešným riešitelom.

      Hodnotné ceny mu prišla odovzdať osobne predsedkyňa olympiády i Slovenskej asociácie učiteľov francúzskeho jazyka doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., ktorá zároveň venovala našej škoke francúzske knihy a vecné ceny za účasť v jubilejnom 30. ročníku olympiády. Lukášovi gratulujeme a prajeme podobné úspechy aj v budúcnosti.

     • eTwinning projekt v 2C

     • Tento kalendárny rok sa komunita eTwinningu prioritne zamerala na novú tému a tou je Mediálna gramotnosť a dezinformácie.  Táto téma je aj reflexiou na pandémiu Covid-19, ktorá vyvolala hromadný prechod z offline na online profesionálne i osobné vzťahy.  

      S partnermi projektu „Surprising Customs and Tradition From Around the World“ sme vytvorili edukatívne video na túto tému. Je to roleplay, kde sa o tejto téme rozprávajú animované postavy. Hlas každej z nich je nahovorený žiakom z partnerskej školy. Spoznáte medzi nimi hlas Natálie Manťovej z 2C?

      https://www.youtube.com/watch?v=IMn_S3ACfY4 

      https://twinspace.etwinning.net/121433/pages/page/1112363 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje